கவிதைப் பரிசு
**************

உன்னை
நினக்கும்போதெல்லாம்
உடனே
பரிசாகத் தருகிறாய்
கவிதைகளை.


- கேப்டன் யாசீன்