போர்ச்சே நிறுவனம் மூன்றாவது தலைமுறை காயென்னே கார்களை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. காயென்னே ரேஞ்ச் கார்களின் விலை 1.19 கோடி ரூபாயில் இருந்து தொடங்கும். 2018 போர்ச்சே காயென்னே இ-ஹைபிரிட் கார்கள் 1.58 கோடி மற்றும் 2018 போர்ச்சே காயென்னே டர்போ கார்கள் 1.92 கோடி ரூபாய் விலைகளில் விற்பனையாகிறது. (இந்த விலைகள் எக்ஸ் ஷோரூம் விலை இந்தியாவில்).

Source: https://www.autonews360.com/car-news...rs-1-19-crore/