புதிய 2019 கவாசாகி Z900 விசுவல் மாற்றங்களுடன் ஏற்கனவே வெளியாகியுள்ள மாடலில் இருந்து சிறிய மாற்றங்களுடன் வெளியாகியுள்ளது. 2019 கவாசாகி Z900 மோட்டார் சைக்கிள்களில் மெக்கனிக்கல் ரீதியாக எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.

Source: https://www.autonews360.com/bike-new...-rs-7-68-lakh/