கண்ணாமூச்சி விளையாட்டாய்
காதல் விளையாட்டு.
கடைசிவரை
கண்டுபிடிக்க முடியாதோ?
என் காதலியை.....

-- கேப்டன் யாசீன்