அலைபாயும் மனசை
நிலையாய்க் கட்டினாய்
நீ.

- கேப்டன் யாசீன்
Captain Yaseen