அணுகுண்டாய்
என் மனதில் விழுந்து
தேகமெங்கும்
பற்றிப் படர்கிறது
உன்மீதான காதல்.

- கேப்டன் யாசீன்