சுதந்திரம் இல்லையெனில்
சொர்க்கமும்
நரகமே.
இந்திய வானில்
சுதந்திரப் பறவைகளாய்
சிறகு விரிப்போம்
வெற்றி பறிப்போம்.
சுதந்திர நாள் நல்வாழ்த்துகளுடன்
@⁨Captain⁩

- @கேப்டன் யாசீன்