உன் நினைவுகளோடு
படுக்கைக்குப் போனேன்.
மறந்துபோனது உறக்கம்.

- கேப்டன் யாசீன்