‪#‎ரமணி_ஹைக்கூ‬
67.
அலிமரக் கட்டை மேல்
ஊதா நிறத்தில் மீன் கொத்தி--
குரலில் திடுக்கிடும் குழந்தை!

68.
ஓயாது தேடும்
சின்னக் குருவி தேன்சிட்டு--
சீழ்க்கை காதுறுத்தும்!

*****