அன்புள்ள மன்ற நண்பர்களே,
தமிழ் பாடல்கள் மற்றும் திரைப்படங்களைப் பதிவிறக்க, {HD & Bluray Quality}நல்ல டோரன்ட் இனையதளம் இருந்தால் யாராவது கூறுங்களேன்.பாதுகாப்பான தளமாக இருப்பின் நல்லது.நன்றி...வணக்கம்.