வணக்கம் நண்பர்களே,

நீண்ட இடைவெளிக்கு பின் மீண்டும் மன்றத்தில் இணைகிறேன். உங்கள் ஆதரவை நாடுகிறேன்.

மதுரை மைந்தன்