விளையாட்டு மைதானத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய ரசிகர்களின் செயல்....