கிறிஸ்மஸ் சிறப்பு நிகழ்ச்சி பாடல்கள் கேட்டுககொண்டிருக்கின்றேன். ஒலி அமைப்பு மிகத்தெளிவாக இருக்கிறது. ஜார்ஜ் அவர்களால் எழுதப்பட்டு வெளியிடபட்ட இசை ஆலப்த்திலிருந்து பாடல்கள் அருமையான இசையமைப்போடும் இனிமையான குரலோடும் செவிக்குணவாய் இருக்கிறது.ஜார்ஜ் அவர்களில் பாடல்களுக்கிடையான அறிவிப்பு தெளிவாக இருக்கிறது. உச்சரிப்பும் அருமை.

செல்வா , கீதம் அக்கா கிறிஸ்மஸ் தாத்தா குறித்த செய்திகள் மூலம் நிரம்ப தகவல்கள் அறிய முடிகின்றது. கீதம் அக்கா சூப்பர். நிறுத்த வேண்டிய் இடத்தில் நிறுத்தி பேசுவது அழகு.

செல்வா உங்கள் குரல் தேர்ந்த அறிவிப்பாளருக்குரியவிதமாய் தெளிவான் உச்சரிப்போடு இருக்கிறது. பாராட்டுகள் செல்வா


கிறிஸ்மஸ் சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஆரம்பம் முதல் கேட்க இயலவில்லை இடையில் தான் இணைய முடிந்தது.
மன்னிச்சிருங்கோப்பா..