அண்ணா.. மிக்க நன்றி.. உங்க எண்ணங்கள் தற்போது ஆலோசனையில் இருப்பதையே பிரதிபலித்துள்ளது. எதிரொலி நல்ல விஷயம். இதுவரை யோசிக்கவில்லை.