View Poll Results: கதைப்போட்டி 06 வாக்கெடுப்பு

Voters
36. You may not vote on this poll
  The results in this poll are hidden.
 • தகுதியுடையவை தழைத்தோங்கும்

  The results are hidden 0%
 • கடவுளும் மனிதனும்

  The results are hidden 0%
 • நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை...

  The results are hidden 0%
 • தீர்ப்பு

  The results are hidden 0%
 • அண்ணி என்றால்...

  The results are hidden 0%
 • சந்தேகம்

  The results are hidden 0%
 • புரிதல்...

  The results are hidden 0%
 • பந்தா !

  The results are hidden 0%
 • வீரபத்திரன் ...

  The results are hidden 0%
 • அரளிப்பூக்கள்

  The results are hidden 0%
 • எதார்த்தம்

  The results are hidden 0%
 • காதல் பண்பாடு

  The results are hidden 0%
 • “பச்சை நிறமே இல்லை.”

  The results are hidden 0%
 • மாற்றாள்

  The results are hidden 0%
 • மாயை

  The results are hidden 0%
 • நானும்,ஜெயனும்,திருச்சியும்.

  The results are hidden 0%
 • அன்பு சம்ராஜியம்

  The results are hidden 0%
 • மாமன் மகள்

  The results are hidden 0%
 • உண்மைகள் தெளிவாகும் போது …

  The results are hidden 0%
 • கடவுள்களின் முகவரி

  The results are hidden 0%
 • செல்போன்

  The results are hidden 0%
 • காதலுக்கு உருவம் உண்டு

  The results are hidden 0%
 • பிராயச்சித்தம்

  The results are hidden 0%
 • தண்ணீர்

  The results are hidden 0%
 • சக்ரவியூகம்

  The results are hidden 0%
 • ஆசான்

  The results are hidden 0%
 • சில நிஜங்கள்

  The results are hidden 0%
 • கடைசி வரை...

  The results are hidden 0%
 • யாராவது என் பேனாவைப் பார்த்தீங்களா?

  The results are hidden 0%
Multiple Choice Poll.
Page 6 of 6 FirstFirst ... 2 3 4 5 6
Results 61 to 63 of 63

Thread: கதைப் போட்டி 06 - வாக்கெடுப்பு

                  
   
   
 1. #61
  புதியவர்
  Join Date
  09 Feb 2018
  Location
  https://t.me/pump_upp
  Posts
  2
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  336
  Downloads
  3
  Uploads
  0

  @pump_upp - best crypto pumps on telegram !

  https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram
  Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !

 2. #62
  புதியவர்
  Join Date
  06 Jun 2023
  Location
  Belize
  Posts
  1
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  210
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  indian flag images

  An image search lets you search the web to save pictures of all kinds, from portraits and clip art images to blackguardly and white photos, illustrations, specialization drawings, and more.

  There are lots of epitome finders into the open air there. Some are picture search engines that rub the web to photos and continually update their database with experimental images. Another way to search for pictures is from websites that compere images but don't ineluctably creep the интернет to awaken immature ones like a search motor does.

  Sample of a chick looking from one end to the other a magnifying glass at separate places after images.
  Lifewire / Ashley Nicole DeLeon
  Under temasislamicos.com/fuentes are the first idol search tools that robe both types of epitome finders. They let you search in behalf of pictures, flick through auspices of galleries, and even beat it a set-back photo search to find a picture that looks like the identical you have.

  Image Search Engines
  Search engines position on having you trigger the search on a word, collocution, or another picture. They deepen results from other websites on the web. hulking image database resolution help you bring to light nice-looking much any picture on any subject-matter that you can meditate on of, addition it's unoppressive to use. An advanced form search on lets you narrow your search near area, color, occasion, and more. You can also make use of to search in behalf of an image using another idea as your search inquire a substitute alternatively of main body text (i.e., invert fetish search). The conception search on is correspond to to these other picture search appliance sites: there are advanced search options to ooze the results by authorize, dimension, color, and more. This one is nonpareil principles if you're looking specifically for GIFs or portraits.
  Another mode to search images is with Microsoft's Bing. A trending section lets you without difficulty get trending pictures; there's also a visual search tool (converse photo search) and a non-specialized icon lookup where you join text to upon photos, additional advanced filtering options (well-defined resolution, head and shoulders, transpicuous, color, etc).
  Harmonious ' features offered next to this counterpart search apparatus group the capacity to easily restrict your image search to a restricted characteristic of website, finger wallpapers that facsimile your track firmness, muster just photos with a virginal offing, and place images of a decided information composition (like PNG or JPG).

 3. #63
  புதியவர்
  Join Date
  19 Sep 2023
  Location
  Somalia
  Posts
  2
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  224
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  услуги опрыскивания деревьев

  Когда дело доходит до ухода за деревьями, отрезка и корчевание являются главными процедурами, необходимыми для их здоровья и безопасности. В Москве отыскать надежную компанию, специализирующуюся на обрезке и корчевании деревьев, возможно сложной задачей. Но, компания MoscowArborist предлагает качественные услуги и профессиональные решения в этой области. В этой статье будут рассмотрены превосходства работы с компанией MoscowArborist и их значимость для здоровья и безопасности ваших деревьев.

  Профессиональные услуги от компании MoscowArborist

  Отрезка деревьев: Компания MoscowArborist предлагает проф услуги по отрезке деревьев услуги опрыскивания деревьев. Отрезка может быть необходима для удаления мертвых или нездоровых веток, формирования кроны, устранения конфликта веток с электропроводкой или зданиями, также для обеспечения оптимального роста и здоровья деревьев. Компания MoscowArborist обладает опытом и познаниями, чтоб провести обрезку деревьев неопасным и действенным способом, соблюдая управляла и советы для сохранения здоровья деревьев.

  Корчевание деревьев: Корчевание деревьев это процесс удаления деревьев, которые больше не требуются либо могут стать неувязкой для окружающей среды или строительства. Компания MoscowArborist осуществляет корчевание деревьев с применением специализированного оборудования и способов, чтобы гарантировать безопасность и эффективность работ. Они также беспокоятся об утилизации удаленных деревьев, обеспечивая их правильную переработку и минимизацию негативного воздействия на находящийся вокруг среду.

  Превосходства работы с компанией MoscowArborist

  Профессионализм и опыт: MoscowArborist делает отличное предложение услуги с высоким уровнем проф навыка и опыта. Их команда состоит из квалифицированных арбористов, которые прошли специальное обучение и имеют опыт работы с различными видами деревьев и ситуациями. Это дает обеспечение качество и надежность работ.

  Безопасность и страховка: Компания MoscowArborist держится строгих стандартов безопасности при выполнении обрезки и корчевания деревьев. Они также обеспечивают страхование, чтобы защитить вас и ваше имущество в случае происхожденья непредвиденных ситуаций или повреждений в процессе работы.

  Личный подход: Компания MoscowArborist понимает, что каждое дерево и каждая ситуация уникальны. Поэтому они предлагают индивидуальный практикует каждому проекту. Они проводят осмотр деревьев, слушают ваши потребности и предлагают превосходнейшие решения с учетом определенных критерий вашего участка и требований.

  Клиентоориентированность: MoscowArborist ценит своих клиентов и устремляется к высочайшему уровню обслуживания. Они гарантируют своевременное выполнение работ, открытую коммуникацию и готовность ответить на все ваши вопросы и запросы. И негативное воздействие на окружающую среду.

  Работая с компанией MoscowArborist, вы получаете профессиональное выполнение отрезки и корчевания деревьев, обеспечивающее безопасность и здоровье ваших деревьев, но также безопасность вашего имущества и находящейся вокруг среды. Их опыт, профессионализм и индивидуальный подход гарантируют, что ваша работа будет выполнена в соответствии с самыми высочайшими стандартами качества. Обращайтесь к компании MoscowArborist, чтобы получить надежные и экспертные услуги по обрезке и корчеванию деревьев в Москве.

Page 6 of 6 FirstFirst ... 2 3 4 5 6

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •