Page 6 of 7 FirstFirst ... 2 3 4 5 6 7 LastLast
Results 61 to 72 of 79

Thread: தமிழ்மன்றப் பண்பலை..

                  
   
   
 1. #61
  இளையவர் பண்பட்டவர்
  Join Date
  02 Oct 2012
  Posts
  87
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  23,701
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  மெதுவா மெதுவா.. ஒரு காதல் பாட்டு....

  பண்பலை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன். இனிமையாக இருக்கிறது.

 2. Likes ஆதி liked this post
 3. #62
  இளையவர் பண்பட்டவர்
  Join Date
  02 Oct 2012
  Posts
  87
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  23,701
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  நினைவோ....................... ஒரு பறவை........................
  விரிக்கும் அதன் சிறகை...............................

 4. #63
  இளையவர் பண்பட்டவர்
  Join Date
  02 Oct 2012
  Posts
  87
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  23,701
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  செம்ம... சாங்....

  ஒரு இனிய மனது இசையை அழைத்துச் செல்லும்.....

 5. #64
  இளையவர் பண்பட்டவர் பூங்குழலி's Avatar
  Join Date
  22 Oct 2010
  Posts
  77
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  5,297
  Downloads
  11
  Uploads
  0
  Quote Originally Posted by veruppuvijay View Post
  செம்ம... சாங்....

  ஒரு இனிய மனது இசையை அழைத்துச் செல்லும்.....
  அழைத்து செல்லவில்லையே..


  பண்பலை வரவில்லை என்பதை தான் அப்படி கூறீனேன்.. பண்பலைக்கு மீண்டும் புத்துயிர் கொடுத்தால் நன்றாக இருக்குமே..

 6. #65
  இளையவர் பண்பட்டவர்
  Join Date
  23 Oct 2013
  Posts
  69
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  9,387
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  பண்பலை மட்டுமின்றி மன்றமே புத்துயிர் பெறவேண்டும்.

 7. #66
  புதியவர்
  Join Date
  22 Jun 2020
  Posts
  1
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  205
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thanks.......
  Apply for jobs in video editing, freelance modelling jobs, freelance acting jobs, freelance singing jobs in India.
  freelance makeup artist

 8. #67
  புதியவர்
  Join Date
  18 Aug 2020
  Location
  Egypt
  Posts
  1
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  206
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  зубная нить рогатка

  зубная нить рогатка https://www.irrigator.ru/niti-flossy-cat.html

 9. #68
  புதியவர்
  Join Date
  24 Aug 2020
  Location
  Turkey
  Posts
  3
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  229
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  страховка осаго онлайн купить недорого

  Доход нового автомобиля - очень ответственный шаг. Каждый индивидуальность, кто предвкушает встречу со своей будущей машиной, не задумывается о нагрузке, которая ляжет на его плечи вдруг после заключения сделки купить дешево осаго
  Доход любого автомобиля сопровождается подписанием договора купли-продажи. И это не зависит через того, покупалось авто в салоне тож для вторичном рынке. Некоторый водители затем этого не спешат оформлять полис ОСАГО. С одной стороны, в этом нет никакой острой необходимости, покуда орудие не поставлена для учет. Буде успевать исполнять весь в установленные сроки, дозволительно избежать проблем. Который говорится в законе. В законодательстве РФ отмечается, который полис обязательного автострахования ОСАГО нуждаться оформить в ход 10 дней затем заключения права собственности. Для практике ужасно часто возникают ситуации, если инспектор ГАИ останавливает водителя, требует читать документы, а после утверждает, который у него отрицание никаких прав чтобы передвижения, ведь в пакете документов отрицание полиса.
  Неопытные автовладельцы сиречь же те, кто простой не задумывался над этим вопросом, могут начать паниковать, ведь они не догадываются о своих реальных правах. В таком состоянии позволительно согласиться для весь условия со стороны сотрудника ДПС. Ни в коем случае возбраняется подписывать протокол и клеймить свое одномыслие в часть, сколько вы нарушили основание - позволительно получить штраф в 800 рублей. Наподобие протестовать инспектору. Ради того, дабы вас нагло не развели для мелочь, надо запомнить одно обыкновенный - срок постановки на регистрационный учет составляет 10 дней. Донельзя рекомендуется провести постоянно процедуры с оформлением именно в этот срок. Когда по определенным причинам не получается это исполнять, позволительно перестраховаться, ради этого есть два варианта. В некоторых случаях быть оформлении договора купли-продажи не указывают дату подписания, а накануне постановкой на учет ставят нужные цифры, для уйти от штрафа. Это, несомненно, не очень добросовестный и планомерный способ, только его можно применить, если несть возможность уложиться в установленные сроки.
  Другой видоизменение - доказательство на сделка безвозмездного пользования. Его позволительно оформить исключительно в близком кругу, беспричинно наподобие обладатель в любое век может потребовать машину назад. Когда оформляется такой трактат, никакие документы, касающиеся авто, не переоформляются. Безвыездно штрафы, присутствие этом, будут приходить на фактического владельца, какой передал машину. Быть оформлении договора навеки можно указать некоторые моменты - кто будет выплачивать за исправление, в каком состоянии машина передается и прочее. Быть этом, договор может ограничиваться определенным сроком, а может находиться неопределенным. Получить штраф после несвоевременное оформление полиса ОСАГО вполне возможно. Коли не получается поставить машину на учет и оформить страховку в обыкновенный срок, можно прибегнуть к 2 представленным способам.

 10. #69
  புதியவர்
  Join Date
  24 Aug 2020
  Location
  Turkey
  Posts
  3
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  229
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  сколько стоит левая страховка осаго

  Доход нового автомобиля - очень виновный шаг. Отдельный индивидуальность, какой предвкушает встречу со своей будущей машиной, не задумывается о нагрузке, которая ляжет на его плечи сразу затем заключения сделки е страховка осаго
  Приобретение любого автомобиля сопровождается подписанием договора купли-продажи. И это не зависит от того, покупалось авто в салоне или для вторичном рынке. Многие водители после этого не спешат оформлять полис ОСАГО. С одной стороны, в этом несть никакой острой необходимости, пока машина не поставлена для учет. Буде успеть исполнять всегда в установленные сроки, дозволительно избежать проблем. Что говорится в законе. В законодательстве РФ отмечается, что полис обязательного автострахования ОСАГО надо оформить в течение 10 дней потом заключения права собственности. Для практике очень нередко возникают ситуации, когда инспектор ГАИ останавливает водителя, требует наказывать документы, а после утверждает, сколько у него несть никаких прав для передвижения, ведь в пакете документов недостает полиса.
  Неопытные автовладельцы сиречь же те, кто простой не задумывался над этим вопросом, могут начать паниковать, ведь они не догадываются о своих реальных правах. В таком состоянии можно согласиться для весь условия со стороны сотрудника ДПС. Ни в коем случае возбраняется подписывать протокол и помечать свое тишина в книга, который вы нарушили закон - позволительно получить штраф в 800 рублей. Ровно протестовать инспектору. Чтобы того, воеже вас нагло не развели для капитал, нужно запомнить одно статут - срок постановки для регистрационный учет составляет 10 дней. Весьма рекомендуется провести все процедуры с оформлением именно в этот срок. Коль сообразно определенным причинам не получается это исполнять, дозволено перестраховаться, для этого упихивать два варианта. В некоторых случаях присутствие оформлении договора купли-продажи не указывают дату подписания, а перед постановкой на учет ставят нужные цифры, чтобы уйти от штрафа. Это, несомненно, не настоящий благородный и безупречный средство, только его дозволительно применить, когда несть возможность уложиться в установленные сроки.
  Дальнейший вариант - доказательство для договор безвозмездного пользования. Его позволительно оформить всего в близком кругу, беспричинно словно обладатель в любое пора может потребовать машину назад. Когда оформляется такой условие, никакие документы, касающиеся авто, не переоформляются. Безвыездно штрафы, при этом, будут пробраться на фактического владельца, кто передал машину. Быть оформлении договора всегда позволительно указать некоторые моменты - кто довольно выплачивать ради улучшение, в каком состоянии машина передается и прочее. Около этом, договор может довольствоваться определенным сроком, а может составлять неопределенным. Получить наказание за несвоевременное оформление полиса ОСАГО весь возможно. Коли не получается поставить машину на учет и оформить страховку в установленный срок, позволительно прибегнуть к 2 представленным способам.

 11. #70
  புதியவர்
  Join Date
  31 Aug 2020
  Location
  Bangladesh
  Posts
  10
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  254
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  банк онлайн заявка на кредит

  Рекомендую интересную статью по рынку МФО в Украине http://www.google.ki/url?sa=i&rct=j&...-bezopasnosti/, кредиты онлайн без оказов набирают популярность. Благодаря современным интернет-сервисам сегодня можно быстро и абсолютно беспроблемно получить кредит без отказа на выгодных условиях.

 12. #71
  புதியவர்
  Join Date
  31 Aug 2020
  Location
  Bangladesh
  Posts
  10
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  254
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  банк онлайн заявка на кредит

  Рекомендую интересную статью по рынку МФО в Украине http://www.google.ki/url?sa=i&rct=j&...-bezopasnosti/, кредиты онлайн без оказов набирают популярность. Благодаря современным интернет-сервисам сегодня можно быстро и абсолютно беспроблемно получить кредит без отказа на выгодных условиях.

 13. #72
  புதியவர்
  Join Date
  31 Aug 2020
  Location
  Bangladesh
  Posts
  10
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  254
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  сбербанк онлайн калькулятор кредита

  Рекомендую интересную статью по рынку МФО в Украине http://www.google.de//url?sa=i&rct=j...-bezopasnosti/, кредиты онлайн без оказов набирают популярность. Благодаря современным интернет-сервисам сегодня можно быстро и абсолютно беспроблемно получить кредит без отказа на выгодных условиях.

Page 6 of 7 FirstFirst ... 2 3 4 5 6 7 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •