என்னைக் கவர்ந்த பாடல்களில் ஒன்று. எத்திரைப்படம் என்பது தெரியாது. யார் இசை என்பது தெரியாது. youtube இல் தரவேற்றியதும் பாடியவர்கள் ஸ்ரீநிவாஸ், சுவர்ணலதா எனக் காணத் தருகின்றது.

அதற்கு, எனது மன்றக்கிறுக்கல்களோடு, சில புதிய கிறுக்கல்களையும் சேர்த்து, ஒரு சின்ன முயற்சி.

ரசிப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன்...