அத்தனை நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கம்,

வெப் டிசைனில் jquery என்றால் என்ன?
இதனால் என்ன பயன்கள் ?
தயவு செய்து உதவுங்கள்......

தெரிந்த நண்பர்கள் உதவவும்