Results 1 to 8 of 8

Thread: ஆத்திச் சூடி

                  
   
   
 1. #1
  புதியவர்
  Join Date
  30 Sep 2011
  Location
  chennai-triplicane
  Posts
  31
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  5,715
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  ஆத்திச் சூடி

  நவீன ஆத்திச் சூடி
  அ-விலிருந்து ஃ-வரை

  அ அன்பர்களே என் நண்பர்களே

  ஆ ஆழந்த கருத்துடையது இந்தக் கவிதை

  இ இறைவன் இருக்கிறானோ இல்லையோ - ஆனால்

  ஈ ஈர்ப்பு வேறிடத்தில் இல்லாமல் இருத்தல் அவசியம்

  உ உன்னிடத்தில் உள்ள சக்தியும் புத்தியும் அபாரமானது - அதைக்கொண்டு

  ஊ ஊரைக் காட்டிலும் உயர்ந்து நில்

  எ என்ன என்று எதையும் நீ கேட்டு உணர்

  ஏ ஏமாந்து போனால் யாருக்கு என்ன லாபம் - உன்னிலுள்ள

  ஐ ஐயத்தை வைத்து பணம் பண்ணும் கயவர்களுக்கு

  ஒ ஒரு புதிய பாடமாவது நீ புகட்டு

  ஓ ஓடிச் சென்று உதவுவதைக் கடமையாகக் கொள்

  ஒள ஒளவை எழுதியதிலிருந்து இக்காலப் புத்தகம் வரை அனைத்தையும் கல்

  ஃ அஃதே நாமும் நாடும் நலமடைய நல் வழி!  க-விலிருந்து ன-வரை

  க கடவுள் உண்டென்று கொள்வோமே

  ங ஙப்போல் வளைந்து அவன் முன் நில்வோமே

  ச சாமியார்கள் உண்மையில்லை என்று அறிவோமே

  ஞ ஞானத்தை நாமே பெறுவதற்கு முனைவோமே

  ட டம்பம் வீணானது என்று உணர்வோமே

  ண கணப்பொழுதும் இதில் வீண் செய்யோமே

  த தன்னை அறிய பிறர் தேவையில்லை என்று சொல்வோமே

  ந நல்லது செய்ய மட்டும் விழைவோமே

  ப பகட்டுக்கும் பசப்புக்கும் விடை சொல்வோமே

  ம மாயை யாதுமில்லை என்று கொள்வோமே

  ய யாருக்கும் துன்பம் ஒன்று புரியோமே

  ர ராகம் தாளம் அறிவியலென்று பல கலை கற்போமே

  ல லாவகமாய் அறியாமையை கையாளுவோமே

  வ வாழ்விலே சிறந்தது மனிதவாழ்வென்று ஆனந்த கூத்தாடுவோமே

  ழ வழக்கென்று உண்டென்றால் அதில் நன்மையை வாதிப்பிரதிவாதிய� �க்குவோமே

  ள களம் என்ற வாழ்க்கையில் வெற்றி காண்போமே

  ற கற்றதனால் ஆய பயன் என்று போற்றுவோமே

  ன நன்றியென்ற சொல்லறிந்து நலம் பல பெருக்குவோமே!


  க-விலிருந்து க்-வரை

  க கடவுளை மட்டும் வணங்கு

  கா காணமுடியாத பிற எதைப்பற்றியும் கவலை கொள்ளாதே

  கி கிழக்கு மேற்கு பயணம் செய்து மக்களைக் காண்

  கீ கீழ் புத்தியைவிட்டு மேலானதை மட்டும் கற்றுக் கொள்

  கு குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்தானா என்று ஆராயாதே

  கூ கூட்டுறவே நாட்டுயர்வு என்பதை நீ மறுக்காதே

  கெ கெட்டுப்போகாத மனதை நீ தயார் செய்

  கே கேட்காமல் ஒரு அறிவுரையும் வழங்காதே

  கை கையறியாமல் மறு கை தானம் வழங்குமாறு செய்

  கொ கொடுமை யாதென நீ நினைக்கிறாயோ அதனை பிறர்ககு செய்யாதே

  கோ கோபத்தை காட்டினால் நட்டம் உனக்கே என்று அறிவாய்

  கௌ கௌதமரோ கிருஷ்ணரோ சொன்னது அந்த கால மக்களுக்கு

  க் இக்காலத்திற்கு எது சரியோ அதை மட்டும் பிரயோகம் செய்  ச-விலிருந்து ச்-வரை

  ச சமமாக அனைவரையும் நினை

  சா சாவுக்குப் பின் ஏதுமில்லை

  சி சிகரத்தில் ஏற முயல்

  சீ சீர்தூக்கி அனைத்தும் பார்

  சு சுகத்தை நியாயமான முறையில் தேடு

  சூ சூரியன் போல் பிறர்க்காக ஓளி விடு

  செ செய்யாத செயலுக்காக புகழை வேண்டாதே

  சே சேமித்து சேமித்து நாளைக்காக இன்றை இழக்காதே

  சை சைகை யாவும் உயர்வாய் இருக்கட்டும்

  சொ சொர்க்கம் என்று எதுவுமில்லை

  சோ சோமிபேறித் தனத்தை விதி என்று மறைக்காதே

  சௌ சௌக்கியத்திற்கு பிறரை வதைக்காதே

  ச் ச்சே என்று யாரையும் இழிக்காதே


  த-விலிருந்து த்-வரை

  த தங்கம் வெள்ளி தேடுவதில் தவறு இல்லை

  தா தான் தான் பெரியவன் என்ற நினைப்பை ஓழி

  தி தினம் உண்மை சொல்

  தீ தீங்கை ஒரு மிருகத்திற்கும் நினைக்காதே

  து துன்பமோ இன்பமோ எதையும் சமமாய் சந்திப்பாயாக

  தூ தூய்மைக்கு முதல் இடம் கொடு

  தெ தெளிவாக சிந்தனை செய்

  தே தேசத்திற்கு உயிர் கொடு

  தை தையலர் ஆடவர்க்குச் சமம் என்று பறை சாற்று

  தொ தொய்வை முயற்சியால் வெல்

  தோ தோல்வி உன்னால் தான் எனறால் பிறரை நிந்திக்காதே

  தௌ .................................

  த் கத்திப் பேசினால் பொய் உண்மையாகாது

  ந-விலிருந்து ந்-வரை

  ந நல்லது எது என்பதை அறிந்து செய்

  நா நாவிலிருந்து வந்த வார்த்தைக்கு நியாயம் செய்

  நி நிகரற்ற நிலையை அடைய நித்தம் உழை

  நீ நீ நினைப்பதும் செய்வதும் எப்போதும் சரியாக இருக்காது

  நு நுட்பம் அறிய முயல்வதில் தவறில்லை

  நூ நூல்களை கடன் வாங்கினால் திருப்பிக் கொடு

  நெ நெகிழ்ந்து ஏழைக்காக உருகு

  நே நேரத்தை உபயோகமாய் செலவு செய்

  நை நையாண்டி பிறர் மனம் நோக செய்யாதே

  நொ நொந்துக் கொள்வதை நிறுத்து

  நோ நோகாமல் வெற்றி இல்லை

  நௌ .................................

  ந் மந்தத்தை மதியால் வெல்


  ப-விலிருந்து ப்-வரை

  ப பகவானுக்காக குடும்பத்தை துறக்காதே

  பா பாப புண்யம் என்று பொய்யுரைக்காதே

  பி பிறர் நலனும் நினை

  பீ பீதியை வெல்

  பு புண்படுதல் கடினமாயின் புண்படுத்துதலும் தவறே

  பூ பூசை மனிதனுக்கு செய்யாதே

  பெ பெண் இனத்தை இழிவு செய்யாதே

  பே பேச்சை குறைத்து செயலை அதிகம் செய்

  பை பைந்தமிழ் போல மொழி இல்லை ஆனால் பிற மொழிகளையும் மதி

  பொ பொறுமையால் கெட்டவர்கள் இல்லை

  போ போதும் என்ற மனத்தால் மெய்யுலகில் வளர்ச்சி இல்லை

  பௌ பௌதிகம் இதிகாசம் படி ஆனால் படித்தவை அனைத்தும் நம்பேல்

  ப் குப்பமும் கோபுரமாக வேண்டும் ஒரு நாள்

  ம-விலிருந்து ம்-வரை

  ம மனிதன் கடவுளை வைத்து வியாபாரம் செய்தல் முறையன்று

  மா மானுடனாய் பிறந்தது இழுக்கன்று

  மி மிதமாய் குடிப்பதில் தவறில்லை

  மீ மீதம் வைக்காமல் உண்ணப் பழகு

  மு முன்னுக்கு வர தவறான பாதையைத் தேடாதே

  மூ மூன்று உலகம் என்று ஏதுமில்லை; இவ்வுலகமே நிஜம்

  மெ மெய்யுலகம் உன்னெதிரே பொய்யுலகை நாடாதே

  மே மேகம் போல் உன்னிலையை மாற்றிக் கொள்ளாதே

  மை மைந்தன் வேண்டுமென்று மகளைக் கொல்லாதே

  மொ மொட்டு மலர்வதைப்போல உன் அறிவு வளர வழி செய்

  மோ மோகத்திற்காக தவறு செய்யாதே

  மௌ மௌனம் நல்ல சாதனம் ஆனால் பேசவேண்டிய நேரத்தில் பேசு

  ம் நம்பிக்கையை பிறர் உனக்கு எதிராக பயன்படுத்த விடாதே
  ர-விலிருந்து ர்-வரை

  ர ரத்த தானம் செய்

  ரா ராகம் தாளம் என்று இசை பயில்

  ரி காரண காரியம் அறிந்து செய்

  ரீ ரீங்காரமும் நாதம் தான்

  ரு ருசிக்காக உண்ணுவது தப்பில்லை

  ரூ ரூபத்தை வணங்காதே

  ரெ கற்றவர்யாரென்று அறிந்தே தர்க்கம் செய்

  ரே ரேகையும் ஜோசியமும் பிதற்றல்களே

  ரை கரை மனிதனின் குணங்களுக்கும் உண்டு

  ரொ ரொக்கம் வேண்டி சுற்றம் துறக்காதே

  ரோ ரோகமில்லா வாழ்க்கை வேண்டுமானால் சுத்தம் அவசியம்

  ரௌ ரௌத்திரம் வேண்டாத ஒன்றே

  ர் கர்வம் விட்டு விடு


  வ-விலிருந்து வ்-வரை

  வ வழக்கு போட காரணம் தேடாதே

  வா வாழ்வு வாழ்வதற்கே வாழாமல் பிறகு ஏங்காதே

  வி விளைந்த நெல்லும் விளைகின்ற நெல்லும் பசித்தவனுக்கே

  வீ வீணராய் வாழ்வதைவிட விநாடிக்குள் சாவதே மேல்

  வு காவு கடவுள் கேட்பதில்லை

  வூ எவ்வூரும் நம் ஊரே

  வெ வெறும் பேச்சினால் உலகை வெல்ல முடியாது

  வே வேதம் என்பதும் சாதி என்பதும் மனிதனின் தவறுகளே

  வை வைபவமும் வானவேடிக்கையும் கோவில்களில் வீண் செலவு

  வொ ஒவ்வொன்றாய் நல்ல செயல் செய்யத் தொடங்கு

  வோ வெல்வோம் மனதின் போராட்டங்களை

  வெள வெளவால் நிலை வேண்டாம் நேர்மை வாழ்வில்

  வ் சவ்வாதும் சந்தனமும் சாமி கேட்பதில்லை


  நல்லது எது என்பதை அறிந்து செய்

  அன்புடன்,

  விஷ்ணு

 2. #2
  இளம் புயல் பண்பட்டவர்
  Join Date
  17 Sep 2011
  Location
  சென்னை
  Posts
  277
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  24,051
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  247 எழுத்துல மிச்சம்* கொஞ்சம் இருக்கு போலிருக்கே அதை எப்ப முடிக்கபோறீங்க.முயற்சிக்கு நன்றி

 3. #3
  மன்றத்தின் தூண் பண்பட்டவர்
  Join Date
  15 Sep 2009
  Posts
  3,681
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  19,034
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  முயற்சிக்குப் பாராட்டு.

  தலைப்பில் ஆத்திசூடி எனத் திருத்திவிடுங்கள். 'ச்' - தேவையில்லை.
  ___________________________________
  கணைகொடிது யாழ்கோடு செவ்விதாங் கன்ன
  வினைபடு பாலாற் கொளல்.

 4. #4
  இளம் புயல் பண்பட்டவர் jaffer's Avatar
  Join Date
  11 May 2011
  Location
  பாலைவன சோலை
  Posts
  139
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  5,544
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  புதுமை, புதிய முயற்சிக்கு வாழ்த்துக்கள்  பணத்திற்காக ஒரு பெண்ணைத் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டாம். (பணம் குறைந்த வட்டிக்கு வெளியே கிடைக்கும்)

 5. #5
  புதியவர்
  Join Date
  30 Sep 2011
  Location
  chennai-triplicane
  Posts
  31
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  5,715
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  மிக்க நன்றி நண்பர்களே ...மீதியை விரைவில் முடிப்பேன்

 6. #6
  மன்றத்தின் தூண் பண்பட்டவர்
  Join Date
  08 Sep 2010
  Location
  Karappakkam,Cennai-97
  Age
  73
  Posts
  4,215
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  77,616
  Downloads
  16
  Uploads
  0
  புதிய முயற்சிக்கு வாழ்த்துக்கள்.
  இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன் இமையோர்
  விருந்தமிழ்தம் என்றாலும் வேண்டேன்.

 7. #7
  இளம் புயல் பண்பட்டவர் பிரேம்'s Avatar
  Join Date
  23 Jul 2010
  Location
  Malaysia
  Age
  31
  Posts
  462
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  5,927
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  இப்பவே கண்ண கட்டுதே..

 8. #8
  அனைவரின் நண்பர் பண்பட்டவர்
  Join Date
  07 Oct 2020
  Posts
  1,407
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  8,909
  Downloads
  0
  Uploads
  0

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •