கடவுளை எதிர்த்து சத்தியாகிரகம்... கொல்லிமலையில் இருந்து இறங்கும் போது விவாதித்தது.. இதைக் கொல்லி மலை திரியில் நீ விவரித்தே ஆகணும், அன்றிலிருந்து இதை நாம விவாதிச்சிகிட்டுதான் இருக்கோம். இரவிக்கு ஃபோன் போடுங்கப்பா..

அதை விடு.. அகத்திணைகள் அப்படின்னு இருக்கே.. அதில் எவ்வளவு படிமங்கள் இருக்கு யோசிச்சியா? பிறிது மொழிதல் அணி - உவமையணி - உருவக அணி - வஞ்சப்புகழ்ச்சி அணி - தற்குறிப்பேற்ற அணி இப்படி பல அணிகள் இருக்கே.. இவைகள் தானே "த்துவங்களின்" அடிப்படையே.. இவற்றையும் இசங்களையும் ஆராய்ந்து ஆங்கிலத்தில் ஒரு கட்டுரை எழுதினா அப்போதான் தமிழ் திரும்பிப்பார்க்கப்படும். செந்தமிழ் மாநாடு என்று சொல்லி யாருக்கோ ஐஸ் வைப்பதால் இல்லை.

எங்கு விவாத விமர்சனங்கள் நடக்கிறதோ அங்கதான் தரம் உயரும். நம்ம படைப்பாளி அதுக்கு தயாரா இருக்கறதில்லையே..

நீ சொன்ன மாதிரி தமிழுக்கு ஆங்கிலத்தில் வாழ்த்துரை வழங்கணும் என்பது சரியான கூற்று. விவாதங்கள் விமர்சனங்கள் மற்றவர்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருந்தால் அது கொண்டாடப்படும். (கவிதை புரியாத மாதிரி இருந்தாலும்)..

"த்துவ"ங்களைத் தெரியும். தமிழும் தெரியும் என்கிற எழுத்தாளர்கள் ஏன் இதை முயற்சிக்கக் கூடாது?