நண்பர்களே
என்னுடைய மடிக்கணிணியில் புதிதாக ஓ.எஸ் ஏத்தினேன். அதில் இருந்து என்னுடைய சிஸ்டத்தில் சவுண்டு எடுக்கவில்லை உதவுங்கள். hcl notepad b30 c2d