மிக அருமையான தொகுப்பு. திரி. கீழைநாடான் , ஆதி, செல்வா, பூம்கள், அமரன் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் பாராட்டுக்கள்.


பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் எழுதிய பதிபக்தி பாட்டு

சின்னஞ்சிறு கண்மலர் செம்பவள வாய் மலர் எனக்கு பிடித்த தாலாட்டு