1) .ஆயுதங்களை கைவிட முடியாது: விடுதலைப் புலிகள்2) .மலேசியாவில் 'ஹின்ட்ராப்' தலைவர் மருத்துவமனையில் அனுமதி3) 6 இந்திய மீனவர்கள் பாகிஸ்தானில் கைது4) .ஆயிரம் சிப்பாய்கள் மீது கொலை வழக்கு5) .மியான்மரில் ஜனநாயகம்: ஆசியான் கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தல்