Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 12 of 24

Thread: ளகர ழகர வேறுபாடுகள்

                  
   
   
 1. #1
  மன்றத்தின் சுடர் பண்பட்டவர்
  Join Date
  17 Apr 2003
  Posts
  7,901
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  17,030
  Downloads
  62
  Uploads
  3

  Thumbs up ளகர ழகர வேறுபாடுகள்

  ளகர ழகர வேறுபாடுகள்

  நண்பர்களே, ளகர ழகர வேறுபாடுகள் என்ன என்பதையறிந்து இயன்ற வரையில் பிழையின்றி எழுத முயற்சி செய்வோம்.

  நன்றி : ஞா. தேவநேயப்பாவாணர்

  அளம் = உப்பு
  அழம் = பிணம்

  அளகு = பெண்பறவை, கோழி
  அழகு = அலங்காரம்

  அளி = தா, அருள், கா, குழை, அருள், வண்டு, சேறு
  அழி = கெடு

  அளை = கல, துழாவு, குழை, வளை, தயிர், வயிற்றிளைச்சல்-சீதபேதி
  அழை = கூப்பிடு, பெயரிட்டு வழங்கு

  ஆளம் = ஒரு விகுதி
  ஆழம் = ஆழம் (depth)

  ஆளி = அரசன், அரசி, சிங்கம், யாளி, ஒரு விகுதி
  ஆழி = கடல், மோதிரம், சக்கரம்

  ஆள் = புழங்கு, பயன்படுத்து, அரசு செய், அதிகாரம் செலுத்து, (a person)
  ஆழ் = அமிழ், மூழ்கு, ஆழமாகு

  இள = மெலி, மென்மையாகு, மெல்லிய (young)
  இழ = இழ(த்தல்) (to lose)

  இளி = தாழ், பல்லைக்காட்டு, தாழ்வு, ஒரு சுரம்
  இழி = தாழ், இறங்கு, பழி

  இளை = மெலி, களை, மூச்சு, வாங்கு, காவற்காடு
  இழை = தேய், செய், நூலிடு, நகை, நூல்

  உளவு = வேவு
  உழவு = உழுதல், பயிர்த்தொழில், வருத்தம், முயற்சி

  உளி = ஓர் ஆயுதம், இடம், 7-ம் வேற்றுமை உருபு
  உழி = இடம், 7-ம் வேற்றுமை உருபு

  உளு = புழுவால் அரிக்கப்படு, புழு
  உழு = உழு(தல்) (to plough)

  உளை = நோகு, சேறு
  உழை = வருந்தி வேலை செய், இடம், மான், 7-ம் வேற்றுமை உருபு

  ஒளி = மறை, வெளிச்சம், புகழ், அறிவு
  ஒழி = அழி, நீக்கு

  களி = மகிழ், கட்குடி, மகிழ்ச்சி, குடியன், செருக்கு, மதம், கிண்டியவுணவு
  கழி = நீக்கு, நீராய் வெளிக்குப் போ, கோல், கடற்கால்வாய், மிகுந்த

  களை = இளை, வலியிழ, நீக்கு, முகவழகு, வேற்றுப்பயிர், அலகு (சங்கீதம்)
  கழை = கோல், கரும்பு, மூங்கில்

  காளி = ஒரு பெண் தெய்வம், பேய்த்தலைவி
  காழி = சீகாழி

  சீகாளி = திருக்காளி
  சீகாழி = ஓர் ஊர்

  காள் = நாயொலி
  காழ் = முற்று, வைரம், விதை, முத்து, முத்துகாலை, பகை

  கிளவி = சொல்
  கிழவி = முதியவள்

  கிளி = ஒரு பறவை
  கிழி = கிழி(த்தல்), துணி, பணமுடிச்சு, படம்

  கீள் = கிழி, தோண்டு
  கீழ் = கீழ் (down, under), தாழ்ந்த, இழிவான, கீழேயுள்ள, கிழக்கத்திய

  குளவி = காட்டுமல்லிகை, தேனீ
  குழவி = குழந்தை, அரைக்கும் கல்லுருளை

  குளம்பு = (குதிரை, மாடு முதலிய) விலங்கின் பாதம்
  குழம்பு = கல, மயங்கு, திண்ணிய சாறு, சேறு

  குளி = முழுகு
  குழி = பள்ளம் விழு, பள்ளாமாக்கு, பள்ளம், கிடங்கு, துவாரம்

  குளுகுளு = குளிர்ச்சிக்குறிப்பு, குழைவுக் குறிப்பு
  கூழம் = எள்

  கூளி = பேய்
  கூழி = குள்ளப்பசு

  - தொடரும் -
  Last edited by பாரதி; 24-08-2009 at 01:31 PM. Reason: பிழை திருத்தம்

 2. #2
  மன்றத்தின் மகுடம் பண்பட்டவர் ஓவியன்'s Avatar
  Join Date
  03 Feb 2007
  Location
  மலையும் மலை சார்ந்த இடமும்
  Posts
  16,080
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  80,871
  Downloads
  97
  Uploads
  2
  றகர,ரகரவைத் தொடர்ந்து ளகர ழகர வேறுபாடுகள்......
  அருமையான முயற்சி அண்ணா!

  சிறப்பாகத் தொடர என் வாழ்த்துக்கள்......!

  மகள்களைப் பெற்ற அப்பாக்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும்,
  முத்தம் - காமத்தில் சேர்ந்ததில்லை என்று
  -இயக்குனர் ராம்

 3. #3
  இளம் புயல் பண்பட்டவர் மீனாகுமார்'s Avatar
  Join Date
  12 Nov 2006
  Location
  சென்னை
  Posts
  371
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  5,061
  Downloads
  33
  Uploads
  2
  நிறைய புது வார்த்தைகளையும் கற்றுக் கொண்டேன்... கண்டிப்பாக தொடருங்கள்...
  மேன்மைகொள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெலாம்.

  தமிழ் வழிக்கல்வி - அது தமிழுக்கு அச்சாணி.

 4. #4
  மன்றத்தின் தூண் பண்பட்டவர் இனியவள்'s Avatar
  Join Date
  09 May 2007
  Location
  அவுஸ்ரேலியா
  Posts
  3,339
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  49,696
  Downloads
  86
  Uploads
  0
  நன்றி பாரதி அண்ணா

  எனக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாய் இருக்கும்
  தொடரும் என்ற குறிப்பு ஆவலாய்
  எதிர் நோக்க தூண்டுகிறது

  பல இல்லை நிறைய வார்த்தைகள் புதியவை எனக்கு

  நன்றி அண்ணா
  உன் நினைவுகள் ஒன்றே நான் சுவாசிக்கும் - மூச்சுக் காற்றாய்...!

  ___________________________________________________

  கவியோடு நான்

  இனியவளின் பூங்காவனம்

 5. #5
  மன்றத்தின் மகுடம் பண்பட்டவர் aren's Avatar
  Join Date
  01 Apr 2003
  Location
  Singapore
  Posts
  12,060
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  67,201
  Downloads
  18
  Uploads
  2
  நல்ல விஷயங்களை எங்களுடன் பகிர்ந்துகொண்டு நாங்களும் கற்றுக்கொள்ள வழிவகுத்த பாரதி அவர்களுக்கு என் நன்றி.

  தொடருங்கள். படிக்க ஆவலுடன் இருக்கிறேன்.

  புரியாத பல விஷயங்கள் தெரிகின்றன. மனதில் வைத்துக்கொள்ளவேண்டும்.

  நன்றி வணக்கம்
  ஆரென்

 6. #6
  மன்றத்தின் சுடர் பண்பட்டவர்
  Join Date
  17 Apr 2003
  Posts
  7,901
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  17,030
  Downloads
  62
  Uploads
  3
  மிக்க நன்றி ஓவியன், மீனாகுமார், இனியவள், ஆரென்.
  -----------------------------------------------------------------

  கூளம் = விலங்கின் உணவு, கீரையிலுள்ள தூசி
  கூழம் = எள்

  கேள் = செவி கொடு, விசாரி, வினவும் கேட்டறி, இனம்
  கேழ் = பொருந்து, நிறம்

  கொளு = பொருந்து(clue)
  கொழு = கொழுப்புவை, செழி

  கொளுந்து = ஏரி
  கொழுந்து = இள இலை

  கோளி = கொள்பவன், பூவாது காய்க்கும் மரம்
  கோழி = ஒரு பறவை

  சளக்கு = ஓர் ஒலிக்குறிப்பு
  சழக்கு = குற்றம்

  சளி = குளிர், தடுமம்
  சழி = சப்பையாக்கு

  சுளி = முகங்கோணு, கோபி
  சுழி = வளை, வட்டமிடு, வட்டம், வட்டமயிரொழுங்கு, ஓர் எழுத்து (பிள்ளையார் சுழி)

  சூள் = ஆணை (சபதம்)
  சூழ் = ஆராய், நாற்புறமும் வளை, முற்றுகையிடு

  சோளம் = ஒரு தானியம்
  சோழம் = ஒரு நாடு

  தளை = கட்டு, விலங்கு, ஒரு செய்யுளிலக்கணம்
  தழை = செழித்தோங்கு, இலை, குழை

  தாளம் = இசைக்காலவறுதி
  தாழம் = தாழ்வு

  தாளி = குழம்பைத்தாளி, ஒரு வகைப்பனை, கள்ளி (தாளியடித்தல் = பரம்படித்தல்)
  தாழி = பெரும் பானை

  தாள் = நெற்பயிர் முதலியவற்றின் இலை, பாதம், முயற்சி
  தாழ் = கீழாகு, இறங்கு, கதவடைகோல்

  தெளி = தெளிவாகு, சிதறு, ஐயம் நீங்கு
  தெழி = அதட்டு

  தோளன் = தோளையுடையவன்
  தோழன் = நண்பன்

  நாளி = நாய்
  நாழி = படி, நாழிகை

  நுளை = செம்படவர் குலம்
  நுழை = புகு, நாழிகை
  Last edited by பாரதி; 24-08-2009 at 01:44 PM. Reason: பிழை திருத்தம்

 7. #7
  மன்றத்தின் மகுடம் பண்பட்டவர் ஓவியன்'s Avatar
  Join Date
  03 Feb 2007
  Location
  மலையும் மலை சார்ந்த இடமும்
  Posts
  16,080
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  80,871
  Downloads
  97
  Uploads
  2
  சூழ் = ஆராய்

  இந்த சொல்லிலே இருந்து தான் சூழ்ச்சி என்பதும் வந்துள்ளது போலுள்ளது...

  ளகர,ழகர வேறுபாடுகளுடன் அறியாத தமிழ்ச் சொற்களை அறியவும் உங்களது திரி துணைபுரிகிறது.

  மிக்க நன்றி பாரதி அண்ணா!!

  மகள்களைப் பெற்ற அப்பாக்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும்,
  முத்தம் - காமத்தில் சேர்ந்ததில்லை என்று
  -இயக்குனர் ராம்

 8. #8
  மன்றத்தின் சுடர் பண்பட்டவர்
  Join Date
  17 Apr 2003
  Posts
  7,901
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  17,030
  Downloads
  62
  Uploads
  3
  நன்றி ஓவியன்.

  -----------------------------------------------------------------

  பளிச்சு = ஒளிவீச்சுக்குறிப்பு
  பழிச்சு = புகழ், வாழ்த்து, துதி

  பளு = கனம்
  பழு = முதிர், கனி, மஞ்சள் நிறமாகு, ஒளிநிறம்

  பாளி = ஒரு பாழை (பாசை)
  பாழி = சிறுகுளம், நகர்

  பாளை = மடல்
  பாழை = பாசை

  பாள் = கம்பி
  பாழ் = வீண், அழிவு, வெறுமை

  பிளா = ஆட்டொலி
  பிழா = இறைகூடை, ஓலைத்தட்டு

  பீளை = கண்மலம்
  பிழை = துன்பம்

  புளுகு = பொய்
  புழுகு = புனுகு

  பூளை = ஒரு செடி
  பூழை = துவாரம், சிறு வாசல்

  பொளி = கொத்து, வரப்பு
  பொழி = ஊற்று, விரைந்து பேசு, நிரம்பக்கொடு, திரட்டு

  முளவு = முள்ளம்பன்றி
  முழவு = மத்தளம்

  முளை = தோன்று, விதை முளை, கட்டுத்தறி, மூலம்
  முழை = குகை

  மூள் = மிகு
  மூழ் = மூடு

  வளமை = செழிப்பு
  வழமை = வழக்கம்

  வளி = காற்று
  வழி = நிரம்பி விழு, பாதை

  வளை = கோணலாகு, வட்டமாகு, சூழ், முற்றுகையிடு, துவாரம், முகட்டு விட்டம்
  வழை = சுரபுன்னை மரம்

  வாளா = சும்மா, பேசாமல்
  வாழா = வாழ்ந்து, வாழாமல், வாழமாட்டா

  வாளி = அம்பு, வளையம், கடகால்
  வாழி = வாழ்க

  வாளை = ஒரு மீன்
  வாழை = ஒரு மரம்

  வாள் = ஒளி, ஓர் ஆயுதம்
  வாழ் = உயிரோடிரு, மேன்மையாயிரு

  விளவு = விளாமரம்
  விழவு = திருவிழா, கொண்டாட்டம்

  விளி = கூப்பிடு, முடி, இற, கூப்பிடுதல்
  விழி = கண் திற, பார், கண்

  விளை = வளர், முதிர், வயல்
  விழை = விரும்பு

  வேளம் = பகையரச மகளிர் சிறைக்களம்
  வேழம் = கரும்பு, மூங்கில், யானை

 9. #9
  மன்றத்தின் சுடர் பண்பட்டவர்
  Join Date
  17 Apr 2003
  Posts
  7,901
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  17,030
  Downloads
  62
  Uploads
  3
  சில சொற்கள் ளகர, ழகர பேதமின்றி எழுதப்படும். அவையாவன:

  இளிவு, இழிவு = நிந்தை
  உளறு, உழறு = பிதற்று, நாத்தடுமாறு
  குளறு, குழறு = நாத்தடுமாறு
  சுளி, சுழி = முகங்கோணு, கோபி
  துளாய், துழாய் = துளசி
  பவளம், பவழம்

  மங்கலம் என்னும் சொல் மங்களம் என்றும் வழங்கும்.

  - முற்றும் -

  நன்றி: ஞா.தேவநேயப்பாவாணர்

 10. #10
  மன்றத்தின் தூண் பண்பட்டவர் இனியவள்'s Avatar
  Join Date
  09 May 2007
  Location
  அவுஸ்ரேலியா
  Posts
  3,339
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  49,696
  Downloads
  86
  Uploads
  0
  நன்றி பாரதி அண்ணா

  பயனுள்ள வார்த்தைகள்

  அறிந்து கொண்டேன்.
  உன் நினைவுகள் ஒன்றே நான் சுவாசிக்கும் - மூச்சுக் காற்றாய்...!

  ___________________________________________________

  கவியோடு நான்

  இனியவளின் பூங்காவனம்

 11. #11
  அனைவரின் நண்பர் பண்பட்டவர் க.கமலக்கண்ணன்'s Avatar
  Join Date
  20 Feb 2007
  Location
  சென்னை
  Age
  45
  Posts
  1,456
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  31,266
  Downloads
  101
  Uploads
  0
  ங்களின் வார்த்தைகளின் அர்த்தங்கள்

  ண்மையிலே அருமை கவிதை எழுத தயங்குபவர்களே

  ள்ளே வாருங்கள் இந்த திரியை படித்து

  ங்கள்

  ள்ளங்களில் இருக்கு கவிதை திறனை பறைசற்றிடுங்கள்... நன்றி தமிழ்கவி(பாரதி)
  உங்கள் அன்பன் - க.கமலக்கண்ணன்


 12. #12
  மன்றத்தின் தூண் பண்பட்டவர் சுகந்தப்ரீதன்'s Avatar
  Join Date
  23 Jun 2007
  Posts
  3,869
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  162,896
  Downloads
  69
  Uploads
  1
  அருமையான அரிய தொகுப்பு அண்ணா..!நிறைய புதிய சொற்களை கற்றுக்கொண்டேன்..!
  தொகுத்து தந்துள்ளமைக்கு மிக்க நன்றி..! ஞா. தேவநேயப்பாவாணரரோடு சேர்த்து பாரதி அண்ணாவுக்கும்..!
  ஆற்றங் கரையின் மரமும் அரசறிய
  வீற்றிருந்த வாழ்வும் விழுமன்றே - ஏற்றம்
  உழுதுண்டு வாழ்வதற்கு ஒப்பில்லை கண்டீர்
  பழுதுண்டு வேறோர் பணிக்கு.
  -நல்வழி

Page 1 of 2 1 2 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •