ஒரு அணியாக, நல்ல போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, கோப்பையை வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு வாழ்த்துக்கள் .