அருமையான திரி.

மணியாவுக்கும் பிரபா ஃபிரண்டுக்கும் எம் ஜெகதீசனுக்கும் பாராட்டுக்கள்.