உடல் வலி, காய்ச்சல், ஜலதோஷம், தும்மல் போன்ற நோய்களில் இருந்து வெளிவர
நமது முன்னோர்கள் இந்த ஆங்கில வைத்தியமும், மருந்து மாத்திரையும் இல்லாமல் பல வருடங்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்து வந்தது நமக்கு தெரியும்....