புது நிர்வாகக் குழுவினர் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
மன்றம் இதே பொலிவுடன் காலமெல்லாம் திகழ எம்மால் ஆன அனைத்தும் செய்வோம்.

அன்புடன்,
பிரதீப்