பிஎஸ்6 எஞ்சினுடன் வெஸ்பா, ஏப்ரிலியா ஸ்கூட்டர்கள் விற்பனைக்கு அறிமுகம்…விலை ரூ.85,431 முதல் துவக்க

Printable View