இ-புத்தகம்: Computer & Technology

Files in category : Computer & Technology
  File Date Downloads Reverse Sort Order Comments
Sams Teach Yourself Upgrading and Fixing PC in 24 Pinned File Sams Teach Yourself Upgrading and Fixing PC in 24 : உங்கள் கணணியை எப்படி சரி செய்வது, மேம்படு&#2 ... [more] (9.52 MB) 17-08-2005 53 0
Network Programming in .NET C# and VB Pinned File Network Programming in .NET C# and VB :  (5.58 MB) 11-06-2008 35 0
Sams Teach Yourself PHP, MySQL™ and Apache i Pinned File Sams Teach Yourself PHP, MySQL™ and Apache i : Sams Teach Yourself PHP, MySQL™ and Apache in 24 Hours By Julie C Meloni Publisher : Sams Publishing Pub Date : December 11, 2002 ISBN : 0-6723-2489-X Pages : 528 (3.26 MB) 07-05-2007 20 0
PMP Prep Guide Pinned File PMP Prep Guide :  (9.49 MB) 18-03-2008 16 0
1000 PhotoShop Tricks.pdf 1000 PhotoShop Tricks.pdf : 326 pages போட்டோசாப் புரோகிராம் துனையுடன் நாம் வேண்டும் வண்ணம் படங்களை எப்படி மாற்றி அமைப்பது என் ... [more] (32.81 MB) 17-07-2008 127 0
10 Mnute Guide to Project Management 10 Mnute Guide to Project Management : 10 Mnute Guide to Project Management (545.4 KB) 23-10-2012 88 2
 Excel 2007 Formulas Excel 2007 Formulas : Book Description * This book is a single reference that’s indispensable for Excel beginners, intermediate users, power users, and would-be power users everywhere * Fully updated for the new release, this latest edition provides comprehensive, soup-to ... [more] (Unknown Size) 25-05-2008 79 0
Excel VBA  Programming  for the Absolute  Beginner Excel VBA Programming for the Absolute Beginner : Excel VBA Programming for the Absolute Beginner புத்தகம் 12 எம்.பி அளவில் இருந்ததா&#29 ... [more] (5.94 MB) 05-03-2008 43 0
Firefox Secrets Firefox Secrets : பயர்பாக்ஸ் ரசிகர்கள்/நுகர்வோர்களுக்காக ... [more] (2.33 MB) 29-02-2008 32 0
Excel 2007 Just the Steps For Dummies Excel 2007 Just the Steps For Dummies : Excel 2007 Just the Steps For Dummies.pdf இந்த புத்தகத்தின் 8வது பக்கத்தில் உள்ளதை தந்திருக்கிறேன். இதன் மூலம் இந்த புத ... [more] (6.42 MB) 11-07-2008 32 0
தமிழ் இல தமிழ் இல : தமிழ் இலக்கணம் (7.57 MB) 23-11-2007 30 0
Creating Web Pages for Dummies, 7th Edition Creating Web Pages for Dummies, 7th Edition : நம் தளத்தில் நண்பர்கள் சிலர் எப்படி இனைய&#29 ... [more] (9.60 MB) 05-03-2008 29 1
Finance Using Excel Finance Using Excel : Excel மூலம் வணிக நடவடிக்கை பதிவுகளை பதிந்து ம&#301 ... [more] (1.65 MB) 11-03-2007 28 0
Excel for Electronics Engineers Excel for Electronics Engineers : Excel by Example A Microsoft® Excel Cookbook for Electronics Engineers By Aubrey Kagan Pages 385 (26.61 MB) 03-07-2008 28 0
Learn PHP in 10 Minutes Learn PHP in 10 Minutes : Learn PHP in 10 minutes (363.9 KB) 20-09-2007 27 1
Sort By   Sort Order