இ-புத்தகம்: வெண்பா எழுதுவது எப்படி?

வெண்பா எழுதுவது எப்படி?

Rate this File
Uploaded by vckannan - 25-07-2006
Author Author Vaanchinathan
File Size File Size 79.9 KB
Downloads Downloads 114
+ Download
இணையதில் கண்டெடுத்த ஒரு நல்ல கோப்பு
படித்து, முயன்று பயனுறவும்...


பின்குறிப்பு:

உங்கள் கணிணியில் திஸ்கி (TSCII) தமிழ் எழுத்துரு இருப்பது அவசியம்.

Images

None

Comments

ivanpriyan
28-12-2006 at 06:15 AM
"பாண்ட்" தெரியவில்லையே
இராசகுமாரன்
22-01-2007 at 05:35 AM
இந்த கோப்பு பழைய திஸ்கி எழுத்துருக்களில் (TSCII ver. 1.6) ஒன்றான ThunaivanTSC கொண்டு உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. இந்த எழுத்துருவை கீழ் கண்ட சுட்டிகளில் கிடைக்கும்.

http://www.thunaivan.com/
http://www.kalkiweekly.com/downloads/downloadfonts.asp
நேரடி பதிவிறக்கம்: http://www.kalkiweekly.com/downloads/thvntsc.ttf


(குறிப்பு: பழைய திஸ்கி எழுதுருவில் 'இ' என்ற எழுத்து சரிவர தெரிவதில்லை.)

kavitha
21-12-2007 at 06:18 AM
நன்றி மக்கா..