இ-புத்தகம்: RESTAURANT FINANCIAL BASICS

RESTAURANT FINANCIAL BASICS

Rate this File
Uploaded by இராசகுமாரன் - 05-02-2011
Author Author Stephen C. Barth
File Size File Size 14.16 MB
Downloads Downloads 19
+ Download
உணவு விடுதி (ஹோட்டல்) நடத்த தேவையான கணக்கு (அக்கவுண்டிங்) குறைகள் பற்றி விளக்கும் புத்தகம்.

Images

  • RESTAURANT FINANCIAL BASICS

Comments

There are no comments yet.