இ-புத்தகம்: உபுண்டுவுடன் (Ubuntu Linux) ஒரு பயணம்

உபுண்டுவுடன் (Ubuntu Linux) ஒரு பயணம்

Rate this File
Uploaded by பாரதி - 19-01-2011
Author Author உபுண்டு
File Size File Size 3.84 MB
Downloads Downloads 78
+ Download
அருமையான இயங்குதளமான உபுண்டு லினக்ஸை நிறுவுவதற்கும் அதைப்பற்றி ஓரளவுக்கு அறிந்து கொள்ளவும் தமிழிலேயே வந்திருக்கும் இந்த வழிகாட்டி புத்தகம் உதவியாக இருக்கும் என நம்புகிறேன். மன்ற உறவுகள் பயன்படுத்தினால் மகிழ்வேன்.

Images

None

Comments

பாரதி
19-01-2011 at 04:06 PM