இ-புத்தகம்: ஒரு நிலவில் சில நட்சத்திரங்கள்

ஒரு நிலவில் சில நட்சத்திரங்கள்

Rate this File
Uploaded by ivanpriyan - 10-07-2006
Author Author Priyan
File Size File Size 3.81 MB
Downloads Downloads 93
+ Download
கவிஞனின் கற்பனை முடியும்போது நம் கற்பனை தொடங்கி விடவேண்டும். அதுதான் நல்ல கவிதைக்கு அடையாளம்.அப்படியான கவிதைகள் இத்தொகுப்பில் ஏராளம்.

சுகம்!
மழையில் நனைந்து கரைதலும்
உன் பிடியில்
கரைந்து தொலைதலும்

யாரைத்தான் காதலிக்கிறார் இவர்? மழையையா தன் காதலியையா? மழையோடு கோபம் கொண்டு மழை பொழியும் நாட்களிலெல்லாம் இவரை சன்னல்களும் இல்லாத அறையில்
பூட்டிவைக்கப் போகிறார் இவரின் காதலி

அன்புடன் புகாரி
கனடா
பிப்ரவரி 23, 2006

Images

  • ஒரு நிலவில் சில நட்சத்திரங்கள்
  • ஒரு நிலவில் சில நட்சத்திரங்கள்

Comments

There are no comments yet.