இ-புத்தகம்: தகவல் பெறும் உரிமை

தகவல் பெறும் உரிமை

Uploaded by இராசகுமாரன் - 13-07-2010
Author Author IndianGovt
File Size File Size 1.15 MB
Downloads Downloads 253
+ Download
புதிதாக அறிமுகப் படுத்தப் பட்டுள்ள தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம் (Right to Information Act) தமிழ் வழிகாட்டிக் கையேடு.

Images

  • தகவல் பெறும் உரிமை

Comments

சூறாவளி
27-10-2010 at 07:55 PM
மிக பயனுள்ள தகவல் பகிர்ந்தமைக்கு நன்றிகள்..
glprabhakaran
17-12-2012 at 10:03 AM
அம்சமான தகவல்