இ-புத்தகம்: போட்டோஷாப் தமிழில்

போட்டோஷாப் தமிழில்

Rate this File
Uploaded by praveen - 06-12-2009
Author Author Dr.J.Perumal
File Size File Size 154.7 KB
Downloads Downloads 252
+ Download
போட்டோஷாப் பற்றி தமிழில், முழுக்க முழுக்க தமிழில் 41 பக்கங்கள் உள்ள இந்தப்புத்தகம் தமிழ் மூலம் போட்டோஷாப் தெரிந்து கொள்ள நினைப்பவர்களுக்கு வசதியாக இருக்கும்.

Images

None

Comments

glprabhakaran
03-11-2012 at 12:16 PM
good