இ-புத்தகம்: Manage Your Money and Investments with Microsoft E

Manage Your Money and Investments with Microsoft E

Rate this File
Uploaded by praveen - 09-06-2009
Author Author Peter G. Aitken
File Size File Size 6.73 MB
Downloads Downloads 78
+ Download
பணத்தை சேமிக்க நினைக்கிறீர்களா?, நல்லது ஆனால் சேமித்த பணத்தை பின்னாளில் எவ்வளவு இருக்கும் என்று கணக்கு போட்டு பார்க்க விரும்புபவர்களுக்கும், அப்படி கணக்கு போட்டு பார்த்தபடி சேமிப்பு இருக்கிறதா என்றும் நிகழ்காலத்தில் சேமிப்பை சோதித்து பார்க்க உதவும்படி எக்ஸலில் எப்படி செய்வது என்பதை இந்த புத்தகம் விளக்கும்.

288 பங்கங்கள் முழுதும் ஆங்கிலத்தில் CHM வடிவில்.

Images

  • Manage Your Money and Investments with Microsoft E

Comments

There are no comments yet.