இ-புத்தகம்: Day Trading for Dummies

Day Trading for Dummies

Rate this File
Uploaded by praveen - 09-06-2009
Author Author Ann C. Logue
File Size File Size 5.34 MB
Downloads Downloads 49
+ Download
பங்கு வர்த்தகத் துறையை சேர்ந்த பலர் உதவியுடன் இந்த புத்தகம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த புத்தகம் பங்கு வர்த்தகம் தினப்படி வனிகம் செய்பவர்கள், ஷேர் புரோக்கர் மற்றும் பங்கு முதலீடு பற்றி படிப்பவர்கள் அனைவருக்கும் உதவும். இந்தப்புத்தகம் வெளிநாட்டு ஷேர் மார்க்கெட்டை வைத்தே தயாரிக்கப்படிருந்தாலும், இந்திய மார்கெட்களுக்கு பொருந்தும் வண்ணம் இருக்கிறது.


363 பக்கங்கள் ஆங்கிலத்தில்.


Images

  • Day Trading for Dummies

Comments

badri2003
01-07-2014 at 05:59 AM
thankyou.