இ-புத்தகம்: விண்டோஸ் எக்ஸ்பி நிறுவும் முறை தமிழில்

விண்டோஸ் எக்ஸ்பி நிறுவும் முறை தமிழில்

Rate this File
Uploaded by praveen - 14-01-2009
Author Author dr.j.perumal
File Size File Size 1.69 MB
Downloads Downloads 45
+ Download
விண்டோஸ் எக்ஸ்பியை எப்படி நிறுவுவது என்ற வழிகாட்டி படத்துடன் தமிழில்.

Images

None

Comments

பூங்குழலி
17-11-2016 at 04:38 PM
பயனுள்ள புத்தகம்.. பதிப்பித்த நண்பருக்கு மிக்க நன்றி!..