இ-புத்தகம்: இரவில் சலனமற்று கரையும் மனிதர்கள்

இரவில் சலனமற்று கரையும் மனிதர்கள்

Rate this File
Uploaded by ivanpriyan - 28-12-2006
Author Author Mythili
File Size File Size 240.6 KB
Downloads Downloads 72
+ Download
பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்குமிடையே தோன்றுகிற ஒரு வினோதக் கணத்தில் வாழ்விற்கான அர்த்தம் கிடைத்து விடுகிறது என்று கூறும் மைதிலி, டொரொண்டோ வில் வன்முறையில் பாதிப்படைந்த பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு ஆலோசனையும் உதவியும் வழங்குகிற கல்வித்துறையில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அவருடைய முதல் கவிதைத் தொகுப்பு இது.

Images

  • இரவில் சலனமற்று கரையும் மனிதர்கள்

Comments

There are no comments yet.