இ-புத்தகம்: Computer & Technology

Files in category : Computer & Technology
  File Date Reverse Sort Order Downloads Comments
Network Programming in .NET C# and VB Pinned File Network Programming in .NET C# and VB :  (5.58 MB) 11-06-2008 35 0
PMP Prep Guide Pinned File PMP Prep Guide :  (9.49 MB) 18-03-2008 16 0
Sams Teach Yourself PHP, MySQL™ and Apache i Pinned File Sams Teach Yourself PHP, MySQL™ and Apache i : Sams Teach Yourself PHP, MySQL™ and Apache in 24 Hours By Julie C Meloni Publisher : Sams Publishing Pub Date : December 11, 2002 ISBN : 0-6723-2489-X Pages : 528 (3.26 MB) 07-05-2007 20 0
Sams Teach Yourself Upgrading and Fixing PC in 24 Pinned File Sams Teach Yourself Upgrading and Fixing PC in 24 : உங்கள் கணணியை எப்படி சரி செய்வது, மேம்படு&#2 ... [more] (9.52 MB) 17-08-2005 53 0
10 Mnute Guide to Project Management 10 Mnute Guide to Project Management : 10 Mnute Guide to Project Management (545.4 KB) 23-10-2012 88 2
C# ebook C# ebook :  (3.52 MB) 11-03-2009 16 0
Linux 2008 Bible Linux 2008 Bible : Linux® Bible 2008 Edition Boot Up to Ubuntu®, Fedora®, KNOPPIX, Debian®, openSUSE®, and 11 Other Distributions இந்த புத்தகம் 27 எம்பி அளவில் இருந்ததால் நம் தள பே ... [more] (10.48 MB) 14-01-2009 10 0
Puzzles for the C programming  language Puzzles for the C programming language : Puzzles for the C programming language (2.24 MB) 14-01-2009 16 0
Practical Web 2.0  Applications with PHP Practical Web 2.0 Applications with PHP : Practical Web 2.0 Applications with PHP (6.69 MB) 14-01-2009 10 0
Tricks of the  Microsoft Office  2007 Gurus Tricks of the Microsoft Office 2007 Gurus : மைக்ரோசாப்ட் ஆபிஸ் 2007 இரகசியங்கள் ஆங்கிலத்தில். (12.00 MB) 14-01-2009 26 0
Windows 2003 Server Sams Teach Ur self Windows 2003 Server Sams Teach Ur self :  (13.00 MB) 07-01-2009 24 1
flash 3D animation, interactivity and Games flash 3D animation, interactivity and Games :  (8.35 MB) 18-10-2008 21 0
Learning action script 3.0 Learning action script 3.0 :  (17.22 MB) 18-10-2008 7 0
Head first Javascript Head first Javascript :  (50.60 MB) 17-10-2008 6 0
1000 PhotoShop Tricks.pdf 1000 PhotoShop Tricks.pdf : 326 pages போட்டோசாப் புரோகிராம் துனையுடன் நாம் வேண்டும் வண்ணம் படங்களை எப்படி மாற்றி அமைப்பது என் ... [more] (32.81 MB) 17-07-2008 129 0
Sort By   Sort Order