இ-புத்தகம்: ENGLISH e-Books

Sub-Categories

Category Description Files
Computer & Technology கணணிப் புத்தகங்கள் 113
Health & Food மருத்துவம் மற்றும் உணவு 4
Novels & Stories கதைப் புத்தகங்கள் 9
Personality Development Personality Development books 15
Autobiography, Etc Autobiography & Thoughts of Great people 7
Business & Investment தொழில், பங்கு வர்த்தகம், சேமிப்பு, பொருளாதாரம் 16

Files in category : ENGLISH e-Books
  File Date Reverse Sort Order Downloads Comments
Audacity Manual Audacity Manual : Audacity User manual for recording and mixing (Unknown Size) 20-10-2012 27 0
A GUIDE TO SURVIVING IPC 498A A GUIDE TO SURVIVING IPC 498A : A GUIDE TO SURVIVING IPC 498A (542.9 KB) 29-06-2011 8 0
The Country of the Blind And Other Stories The Country of the Blind And Other Stories : The country of the blind and other stories by H. G. Wells Courtesy: A Penn State Electronic Classics Series Publication (1.08 MB) 29-06-2011 2 0
Handy formulae (for Quantitative Aptitude Problems Handy formulae (for Quantitative Aptitude Problems : Handy formulae (for Quantitative Aptitude Problems) by Sagar Sonker (110.5 KB) 14-06-2011 20 0
Verbal Reasoning Verbal Reasoning : R S aggarwal - Verbal Reasoning, Quantitative Aptitude (803.4 KB) 14-06-2011 15 0
How to Write Short Stories for Magazines and get p How to Write Short Stories for Magazines and get p : கீதம் அக்காவின் அன்னையர் தினம் மொழிபெயர்ப்புக்கதையின் பின்பான பின்னூட்டங்களிலிருந்து அவர் ... [more] (832.0 KB) 28-03-2011 9 0
Search Engine Details Search Engine Details : உலகில் உள்ள தேடும் பொறிகளின் தொகுப்பு இது PDF ஆங்கில தொகுப்பாக .... (87.6 KB) 11-02-2011 13 0
The_Alchemist_PauloCoelho_English The_Alchemist_PauloCoelho_English :  (404.6 KB) 02-12-2010 15 0
The Art of Baby Nameology The Art of Baby Nameology : The Art of Baby Nameology Explore the Deeper Meaning of Names for Your Baby 434 பக்கங்கள். (5.57 MB) 15-01-2010 22 0
The Lost Symbol The Lost Symbol : Dan Brown is the author of The Da Vinci Code, one of the most widely read novels of all time, as well as the international bestsellers Angels & Demons, Deception Point, and Digital Fortress. He lives in New England with his wife இவரின் இ ... [more] (2.68 MB) 15-01-2010 46 0
Gueriilla Warfare Gueriilla Warfare : சேகுவேரா தனது போராட்ட அனுபவங்களையும், கெரில்லா போர் முறை நுணுக்கங்கள் பற்றியும் எழுதிய நாவல் (491.2 KB) 01-05-2009 23 0
303 Tricky chess Tactics 303 Tricky chess Tactics : 303 Tricky chess Tactics Fred Wilson & Bruce Albertson செஸ் விளையாட்டு இரகசியங்கள் குறித்த புத்தகம் ஆங்கிலத்தில் (6.47 MB) 14-01-2009 30 0
THE WHITE TIGER THE WHITE TIGER : நண்பர்களே சமீபத்திய புக்கர் பரிசை தட்டிச் சென்று நம் இந்திய நாட்டுக்கு பெருமை தேடித் தந் ... [more] (771.2 KB) 10-11-2008 37 0
DREAM PSYCOLOGY DREAM PSYCOLOGY : நண்பர்களே மிகவும் சுவாரஸ்யமான புத்தகம் (337.1 KB) 25-10-2008 77 0
The Advanced Photographers Workbook The Advanced Photographers Workbook :  (15.57 MB) 18-10-2008 15 0
Sort By   Sort Order