இ-புத்தகம்: Personality Development

Files in category : Personality Development
  File Date Reverse Sort Order Downloads Comments
You can Win (உங்களால் வெல்ல முடியும்) You can Win (உங்களால் வெல்ல முடியும்) : நன்றி: SHIV KHERA (புத்தக எழுத்தாளர்) (365.8 KB) 16-09-2011 396 10
GK GK : General Knowledge Book for everyone (988.9 KB) 30-06-2009 31 0
creative writing creative writing : நண்பர்களே இந்த ஆங்கில புத்தகம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். (385.9 KB) 25-10-2008 71 0
GK for TNPSC GK for TNPSC : General Knowledge for TNPSC Exams (974.6 KB) 29-04-2008 31 0
Master of Body Language Master of Body Language : மாஸ்டர் ஆப் பாடி லாங்க்வேஜ் (44.1 KB) 18-02-2008 116 0
Who Moved My Cheese Who Moved My Cheese : Who Moved My Cheese Author :- Dr. Spencer Johnson An A-mazing way to deal with change in life... ! (1.84 MB) 09-11-2007 62 0
The 7 Habbits of Highly Effective People The 7 Habbits of Highly Effective People : The 7 Habbits of Highly Effective People. Author - Stephen R Covey (756.0 KB) 28-09-2007 92 0
How To Play Popular Piano In 10 Easy Lessons.pdf How To Play Popular Piano In 10 Easy Lessons.pdf : How To Play Popular Piano In 10 Easy Lessons - Norman Monath (2.88 MB) 21-08-2007 17 0
Keep Your Brain Alive Keep Your Brain Alive : 83 Neurobic Exercises to Help Prevent Memory Loss and Increase Mental Fitness (2.59 MB) 02-05-2007 82 1
Interview Skills  that Win the Job Interview Skills that Win the Job : Simple techniques for answering all the tough questions (1.99 MB) 02-05-2007 81 0
Who Moved My Cheese Who Moved My Cheese : Who Moved My Cheese - Dr. Spencer Johnson (116.0 KB) 14-12-2006 21 1
Lexicon of Leadership Lexicon of Leadership : Lexicon of Leadership - Jack Welch (1.60 MB) 14-12-2006 39 0
How to Read a Person Like a Book How to Read a Person Like a Book : மனிதனின் ஒவ்வொரு அசைவும், செய்கையும் பேசுகின்றன. அதை நாம் புரிந்து கொள்ள நாமும் அந்த மொழி தெரி ... [more] (1.36 MB) 17-08-2005 331 2
Leadership Secrets of Most Successful CEOs Leadership Secrets of Most Successful CEOs : இன்றைய போட்டி மிகுந்த உலகில் ஒரு நிறுவனத்தை திறம்பட வழி நடத்திச் செல்லும் சிறந்த தலைவனாக விள ... [more] (439.9 KB) 15-08-2005 116 4
175 Ways To Get More Done In Less Time 175 Ways To Get More Done In Less Time : வாழ்க்கையில் நாம் முன்னேற முன்னேற நம்முடைய பொறுப்பும், செய்ய வேண்டிய பணிகளும் கூடிக் கொண்டே  ... [more] (415.2 KB) 15-08-2005 97 1
Sort By   Sort Order