இ-புத்தகம்: தமிழ் மொழி, பள்ளிப் புத்தகங்கள்

Files in category : தமிழ் மொழி, பள்ளிப் புத்தகங்கள்
  File Date Reverse Sort Order Downloads Comments
திருக்குறள் (தமிழ் & ஆங்கில விளக்கம்) Pinned File திருக்குறள் (தமிழ் & ஆங்கில விளக்கம்) : திருக்குறள்(தமிழ்&ஆங்கில விளக்கம்) இணையத்தில் பெற்ற கோப்பு (972.9 KB) 09-05-2008 71 0
TAMIL COMPUTER DICTONARY Pinned File TAMIL COMPUTER DICTONARY : TAMIL COMPUTER DICTONARY கணிப்பொறி கலைச்சொல் அகராதி (200.5 KB) 20-02-2007 74 0
TAMIL ENGLISH DICTONARY Pinned File TAMIL ENGLISH DICTONARY : From Tamil-ulagam egroup (237.3 KB) 20-02-2007 132 3
திருக்குறள் திருக்குறள் : திருக்குறள் (972.9 KB) 18-04-2012 132 2
பிழையின்றித் தமிழில் எழுத எளிய வழிகள் பிழையின்றித் தமிழில் எழுத எளிய வழிகள் : இனிய தமிழைப் பிழையின்றி அழகாக எழுத சில எளிய வழிகள் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன. (1.22 MB) 17-12-2010 118 1
தமிழ் மாற்றீட்டுச� தமிழ் மாற்றீட்டுச� : பேச்சுத்தமிழிற்கும் எழுத்துத்தமிழிற்கும் இடையான வித்தியாசத்தினை உணர்த்தும் மின்னூல். --------- ... [more] (8.67 MB) 13-02-2009 73 0
6ம் வகுப்பு சிறுகதை தொகுப்பு 6ம் வகுப்பு சிறுகதை தொகுப்பு : 6ம் வகுப்பு சிறுகதை தொகுப்பு மொத்தம் 46 பக்கங்களின் 10 கதைகள் சிறுவர்களுக்கானது. (5.62 MB) 11-07-2008 47 0
12ம் வகுப்பு சிறுகதைத் தொகுப்பு 12ம் வகுப்பு சிறுகதைத் தொகுப்பு : பல முன்னனி தமிழ் எழுத்தாளர் எழுதிய சிறுகதை தொகுப்பு மொத்தம் 10 கதைகள் மொத்தம் 50 பக்கங்கள். (823.9 KB) 11-07-2008 42 1
தமிழ் பாடம் - 3 தமிழ் பாடம் - 3 : தமிழ் பாடம் -3 (ஒரு பக்கம் மட்டுமே) (53.2 KB) 30-04-2008 25 0
சிறிய தமிழ் உதவிக் கையேடு சிறிய தமிழ் உதவிக் கையேடு : ஒருங்குறி பற்றியும் இணையத்தில் தமிழில் விரைவாக தொடர்பு கொள்ள கற்றுக் கொள்வதற்கு சிறிய வழிகா ... [more] (323.6 KB) 05-10-2007 53 0
யாவர்க்கும் திருக்குறள் யாவர்க்கும் திருக்குறள் : அனுபவ குறள் - புத்தக வடிவில் (290.3 KB) 25-09-2007 75 1
கணிப்பொறி கலைச்சொல் அகராதி கணிப்பொறி கலைச்சொல் அகராதி : கணிப்பொறி கலைச்சொல் அகராதி (200.5 KB) 24-02-2007 48 0
Sort By   Sort Order