இ-புத்தகம்

இ-புத்தகம்
Category Description Files
பொது / பிரிக்கப்படாதவை மற்ற தமிழ் மின் புத்தகங்கள் 48
தமிழ்மன்றத்தின் "நந்தவனம்" நமது தமிழ்மன்றத்தின் சிறப்பிதழ் 6
தமிழ் மொழி, பள்ளிப் புத்தகங்கள் தமிழ் மற்றும் மொழிகள் சார்ந்த புத்தகங்கள் 12
தமிழ் நாவல்கள்/கதைகள் தமிழ் கதைப் புத்தகங்கள் 58
சமையல், ஆரோக்கியம் சமையல் மருத்துவம் மற்றும் ஆரோக்கியம் குறித்த புத்தகங்கள் 13
கணிணி, விஞ்ஞானம் கணிணி மற்றும் விஞ்ஞான புத்தகங்கள் 11
ஆன்மீகம் ஆன்மீகம், மதம் சார்ந்தவை 20
கவிதைகள், நகைச்சுவை கவிதைகள், மற்றும் நகைச்சுவை நூல்கள் 13
ப்ராஜெக்ட் மதுரை Project Madurai வெளியிட்டவைகள் 44
ENGLISH e-Books ஆங்கில மின் புத்தகங்கள் 211
Miscellaneous உபயோகமான நிரல்கள், செயலிகள், போன்றவை 53

Downloads' Statistics

Downloads' Statistics We have 489 files in 17 categories.
Downloads' Statistics They have been downloaded 32,894 times.