இ-புத்தகம்: உபுண்டு 10.04 தமிழில்

உபுண்டு 10.04 தமிழில்

Rate this File
Uploaded by பாரதி - 12-06-2010
Author Author உபுண்டு குழுமம்
File Size File Size 3.84 MB
Downloads Downloads 78
+ Download
நண்பர்களே,

தமிழில் லினக்ஸ் பொத்தகங்கள் அதிகளவு வருவதில்லை என்ற குறையைப் போக்கவும் உபுண்டு 10.04ஐப் பற்றி மக்களுக்கு விளக்கவும் இப்புத்தகம் பயன்படும். தேவைப்படுவோர் பதிவிறக்கி பயன் பெறுங்கள்.

Images

None

Comments

There are no comments yet.