இ-புத்தகம்: ரத்தக் காட்டேரி

ரத்தக் காட்டேரி

Rate this File
Uploaded by asho - 17-09-2007
Author Author ராணி காமிக்ஸ்
File Size File Size 6.89 MB
Downloads Downloads 452
+ Download
ரத்தக்காட்டேரி - ராணி காமிக்ஸ் - தமிழ்

நண்பர் J.M விருப்பத்திற்காக இதனை உருமாற்றி, PDF பைலில் வெளியிட்டுருக்கிறேன். இது தமிழ் என்பதால் நமது தளத்தில் ஏற்றி கொடுக்க விருப்ப படுகிறேன்.

இது சிறுவர் மட்டுமின்றி அனைவரும் படிக்க விரும்பும் படக்கதை என்று நினைக்கிறேன்.

Images

  • ரத்தக் காட்டேரி

Comments

அன்புரசிகன்
17-09-2007 at 12:29 PM
நன்றி ஆசோ....

முடிந்தால் இன்னுமம் தாருங்கள்....
#நண்பர் gk
27-03-2017 at 03:17 PM
நன்றி..தயவு செய்து
இதேபோல் இன்னுமம் தாருங்கள்...
sures
20-02-2019 at 11:18 AM
நன்றி