PDA

View Full Version : காமெடிmgandhi
21-01-2007, 07:05 PM
http://www.kumudam.com/magazine/Kumudam/2007-01-24/imagefolder/pg27f.jpg
http://www.kumudam.com/magazine/Kumudam/2007-01-24/imagefolder/pg27b.jpg
http://www.kumudam.com/magazine/Kumudam/2007-01-24/imagefolder/pg27c.jpg
http://www.kumudam.com/magazine/Kumudam/2007-01-24/imagefolder/pg27d.jpg

arun
22-01-2007, 11:40 AM
காமெடி அனைத்தும் அருமை பாராட்டுக்கள் நண்பரே

omnlog03
22-01-2007, 12:15 PM
ஆஹா பத்திரிக்கையில் வந்த ஜோக் இது. அதுவும் சமீபத்திய பத்திரிக்கை

அறிஞர்
22-01-2007, 05:16 PM
ஆஹா பத்திரிக்கையில் வந்த ஜோக் இது. அதுவும் சமீபத்திய பத்திரிக்கை
குமுதத்தில் வந்த சிரிப்புக்களை.. இங்கு காந்தி கொடுத்திருக்கிறார்.

விகடன்
16-08-2007, 05:23 AM
காமடி படித்தேன்.
இரசித்தேன்.