PDA

View Full Version : gmailபிச்சி
13-01-2007, 02:59 AM
யாராவது ஜிமைல் அழைப்பிதழ் கொடுங்களேன்...

பிச்சி.

Mano.G.
13-01-2007, 04:53 AM
தனி மடலில் உங்கள் மின்னஞ்ல் முகவரி கொடுங்கள்
நான் அழைப்பை அனுப்புகிறேன்.