PDA

View Full Version : ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள்xathish
04-06-2006, 10:44 AM
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
http://www.badongo.com/file/800676 (http://www.badongo.com/file/800676)
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

மயூ
22-06-2006, 12:47 PM
நன்றி தகவலுக்கு இன்று பதிவிறக்கிக்கொண்டு வீடு செல்கின்றேன்.....

இளசு
22-06-2006, 11:33 PM
நன்றி நண்பர் சதீஷ்

(திஸ்கியில் நம் மன்றத்தில் ஜெயகாந்தன் படைப்புகள் பற்றிய அலசல் பதிவுகள் உள்ளன.)

அறிஞர்
23-06-2006, 06:03 PM
மொத்தம் 200 பக்கங்கள் கொண்ட இரண்டு பகுதிகள் அருமை....

நன்றி சதிஸ்....

sunny
27-07-2006, 02:06 PM
வணக்கம்

நன்றி நண்பரே !

sunny